โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2563 เวลา​10.00-12.00 น.​ สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน "Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา" ในหัวข้อ นิทานครูชีวัน​ ตัวเลขหลากมิติ​แผ่นพับฝึกทักษะ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ครูชีวัน วิสาสะ​ ณ​ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน​ ชั้น​ 2  อาคาร​ 1 มีนักเรียนจากโรงเรียนพิมานวิทย์เป็นตัวแทน​เข้่าร่วมกิจกรรม​ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ปรับรูปแบบเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางต่างๆ​ ให้ผู้ปกครองและเด็กๆ รับชมและร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆ​ กันได้จากที่บ้าน​

ภาพตัวอย่าง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบของที่ระลึกจากชมรมพระเจนดุริยางค์วิชาการ

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.15 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบของที่ระลึกจากชมรมพระเจนดุริยางค์วิชาการ ซึ่งจัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันเกิดพระเจนดุริยางค์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การกล่าวรำลึกพระคุณของพระเจนดุริยางค์ การวางช่อดอกไม้ การแสดงดนตรีวงเครื่องสายสากลในผลงานของท่านเพื่อเผยแพร่สาธารณชนได้ทราบถึงคุณูปการของท่านในฐานะผู้วางรากฐานการศึกษาดนตรีสากลในประเทศไทย ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินการตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563   โดยล่าสุดนั้น ได้ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 ดังนี้   1. ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร จำนวน 13 มัด 18 เลขที่ 151 รายการ และคัมภีร์ใบลานที่สำรวจพบที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เรื่อง พระปาติโมกข์ จารด้วยอักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2291 ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ   นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน เส้นพิมพ์ อักษรไทย ภาษาบาลี-ไทย จำนวน 392 รายการ   2. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ จำนวน 4 ราย และได้รับความเมตตาจากพระครูวิลาสพัฒนคุณ ที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลคณะทำงานเป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 โดยได้ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28-30 มิ.ย. 2563 ดังนี้   1. ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการ จำนวน 76 รายการ ได้แก่      1.1 คัมภีร์ใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร จำนวน 11 รายการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ จำนวน 8 รายการ      1.2 หนังสือสมุดไทยที่บันทึกด้วยอักษรขอมและอักษรไทย จำนวน 65 รายการ ส่วนใหญ่เป็นตำราเวชศาสตร์ จำนวน 35 รายการ   2. นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ จำนวน 3 ราย   นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน อักษรไทย เส้นพิมพ์ จำนวน 820 รายการ   ทั้งนี้ พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว ได้เมตตามอบให้พระภิกษุลูกวัดอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 "234 ปี สุนทรภู่กวี 4 แผ่นดิน"

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 "234 ปี สุนทรภู่กวี 4 แผ่นดิน" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวได้มีการจัดแสดงเอกสารโบราณ หนังสือหายาก ภาพถ่าย และสื่อดิจิทัล ที่เกี่ยวเนื่องกับสุนทรภู่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวัน - เวลาเปิดบริการของหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว เวลา 10.00-11.00 น. หอสมุดแห่งชาติ ยังได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมเสวนาประกอบการจัดนิทรรศการฯ ในหัวข้อ "คุยเฟื่องเรื่องสักวา" โดยคณะวิทยากรจากสโมสรสยามวรรณศิลป์ และสถาบันกวีนิพนธ์ไทย โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้มอบของที่ระลึก    

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี สำรวจเอกสารโบราณ ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. วัดโชติทายการาม สำรวจพบเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลาน จำนวน 6 ตู้พระธรรม ประมาณ 2,000 รายการ และประเภทหนังสือสมุดไทยประมาณ 300 รายการ ซึ่งมีหนังสือสมุดภาพพระมาลัย จำนวน 4 รายการ จึงได้ทำความสะอาดเบื้องต้น และอักษรที่ใช้บันทึกในเอกสารโบราณ ได้แก่ อักษรขอม อักษรไทย และอักษรมอญ 2. วัดอมรญาติสมาคม สำรวจพบเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน 1 เล่ม เป็นตำราไสยศาสตร์ อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลีไทย ทั้งนี้ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการต่อไป

ภาพตัวอย่าง

ชุดปฏิบัติการร่วมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 บก. น. 1 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ชุดปฏิบัติการร่วมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 บก. น. 1 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. สามเสน และเจ้าหน้าที่ทหาร ช. พัน.1 พล.1 รอ. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ภายหลังการตรวจของชุดปฏิบัติการฯ พบว่า หอสมุดแห่งชาติผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในระดับดีมากเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี