สื่อวีดิทัศน์

thumbnail youtube vdo.
ประมวลภาพโครงการ 111 ปี ปิยมหาราชรำลึก
thumbnail youtube vdo.
หนังสือตู้ลายทอง
thumbnail youtube vdo.
ระบบสืบค้นข้อมูลเอกสารโบราณ
thumbnail youtube vdo.
หนังสือเสียง "แจ๋วแหววไปหอสมุดแห่งชาติ"
thumbnail youtube vdo.
นิทรรศการตู้ลายทองและนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 5
thumbnail youtube vdo.
อาคารถาวรวัตถุกับการจัดนิทรรศการตู้ลายทอง
thumbnail youtube vdo.
นิทรรศการตู้พระธรรม อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง)
thumbnail youtube vdo.
ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ตู้ลายทอง สมัยอยุธยาและธนบุรี”
thumbnail youtube vdo.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี