นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ
09 มีนาคม 2563

นิสิตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก เพื่อประกอบการเรียนการสอน
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. นิสิตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน  81 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาความรู้เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 32คน