กิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ด้วยพระปรีชาญาณนำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไท"
29 มิถุนายน 2567


วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร  โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ด้วยพระปรีชาญาณนำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไท เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นางรักชนก โคจรานนท์) เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ให้การต้อนรับ วิทยากรประกอบด้วย นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ ดำเนินรายการโดยนางสาวอุดมพร เข็มเฉลิมบรรณารักษ์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับเอกสารเรื่องการเตรียมการเลิกทาสและบ่อนเบี้ยในสมัย ร.5 เอกสารเกี่ยวกับการเลิกทาสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก รวมทั้งการใช้พรบ.เลิกทาสในหัวเมืองล้านนา
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 49 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี