หอสมุดปิยมหาราชรฦกกรมพระยาระบบสารสนเทศจีนบริการระหว่างปรับปรุงผู้สูงอายุwifidlibraryแบบสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญฟังการบรรยายโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

                               "อ่านอย่างเบิกบาน สำราญเพื่อสุขภาพ"

                       ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559   คลิกเพื่อลงทะเบียน 

ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญตอบแบบสอบถาม

                                เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดนครปฐม ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ห้องประชุมเล็กทิศตะวันออก ชั้น 2 อำเ

นิทรรศการภาษาโบราณและสาธิตการจารใบลาน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไปจัดแสดงนิทรรศการภาษาโบราณและสาธิตการจารใบลาน ณ บริเวณอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีนักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการกิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559

โครงการกิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 วนวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

เสวนาเรื่อง “บทบาทของห้องสมุดในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ”

สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับเกียรติจากรองอธิบดี กรมศิลปากร นายพีรพน พิสณุพงศ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “บทบาทของห้องสมุดในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโ

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

- โครงการบรรยายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

- ปิดให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เว็บไซต์ และ WiFi 
  ในวันที่ 2-3 เมษายน 2559

- ปิดให้บริการอาคารหลังเก่า <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอวชิราวุธานุสรณ์ <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ <ชั่วคราว>

- เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ 

Quick link

twitter

ผู้เข้าชมเว็บไซต์เรา

Flag Counter

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ