for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนอ่าน โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายบุญฤทธิ์ ปีตะวรรณ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนสตรีวรนาถกล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนสตรีวรนาถ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสาธิตและสอนวิธีตกแต่งสมุดบันทึกการอ่านด้วยดินเบาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ อีกทั้งยังสามารถนำสมุดดังกล่าวมาบันทึกความรู้ที่ได้การอ่าน และในช่วงท้ายของกิจกรรมยังมีการตอบคำถามชิงรางวัลด้วย ทั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนสตรีวรนาถ จำนวน 100 คน

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์” โดยมี นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อน ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาไทยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสังคมรักการอ่าน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการอ่านวรรณกรรมไทยมากยิ่งขึ้น    ภายในงานประกอบด้วย 1. การเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์” วิทยากรโดย นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา นักเขียน เจ้าของนามปากกา “รอมแพง” ผู้ประพันธ์เรื่อง “พรหมลิขิต” ดำเนินรายการโดย นายบารมี สมาธิปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  2. การบรรยายและสาธิตเครื่องแต่งกายโดย นายวัชรพงศ์  ปานเสนชุติพันธุ์ เจ้าของบ้านเครื่องครูรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องแต่งกายโขนละคร ลิเกทรงเครื่อง หุ่นกระบอกไทย และ 3. การสาธิตทำขนมไทยโดย นางสาวอารยา  ขวัญเมือง ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยในวังหญิง ดำเนินรายการโดย นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ   ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ และรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่อสังคมออนไลน์ของหอสมุดแห่งชาติfor w3c
ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล และขับร้องโดยศิลปิน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และขับร้องโดย ศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 9856    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
กรมศิลป์อยากเล่า ตอน นวัตกรรมการบริการของหอสมุดแห่งชาติ
นำชมหอสมุดแห่งชาติ
ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “จากอดีตสู่ปัจจุบัน 118 ปี หอสมุดแห่งชาติ”
การเขียนอักษรขอม พยัญชนะตัวเชิงการผสมสระกับพยัญชนะ


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี